Vinaři odjakživa uctívali jako své patrony světce. V českých a moravských krajích byli a jsou uctíváni například svatý Václav, Bartoloměj, Vavřinec, Urban či Vincent .

Svatého Václava uznávali již od dob Karla IV. Byl jediným, který sám révu vinnou pěstoval, sklízel a lisoval. Traduje se tak od roku 1650, kdy se snesla pohroma v podobě krupobití. Lidé začali hledat vhodného ochránce- patrona. Roku 1676 se usnesením litoměřické obce stal svatý Václav nejen patronem, ale i nejvyšším perkmistrem. Na Moravě je patronem uctíván papež svatý Urban , který bývá zobrazován s hroznem vína. Legenda nám říká, že se ukryl před pronásledovateli ve vinici a tím si zachránil život.

Patron svatý Jan Evangelista vypil pohár otráveného vína, ale jed na něj neúčinkoval,
a proto se 29. prosince, na jeho svátek, světí víno.

Svatý Jan Křtitel se stal patronem vinařů zřejmě proto, že se jeho jméno v evangeliu sv. Lukáše uvádí ve spojitosti s vínem. Anděl předpověděl jeho otci Zachariášovi, že jeho syn nikdy nebude víno ani opojnou sikeru.

Protože 24. srpna, na svátek apoštola sv. Bartoloměje , začínalo na většině míst vinobraní, zvolili si jej za svého patrona. Sv. Bartoloměj bývá zobrazován s nožem, který je podobný noži vinařskému.